BELDIBI CAVES

Beldibi Caves
Beldibi Caves

Beldibi-grottene ligger rundt 40 km. fra den store kystbyen Antalya. Mange arkeologiske funn har skjedd i grotten, noen fra de mesolittiske kulturene, som kan dateres så langt som 11,000 år tilbake i tid. Når du går gjennom grotten kan du se skisser på grotteveggene som dateres til disse gamle sivilisasjonene.