PEDNELISSOS ANCIENT CITY

Pednelissos Ancient City
Pednelissos Ancient City

Den antikke byen Pednelissos ligger i det lavere terrenget rundt Tauras-fjellene rundt 75 km. utenfor Antalya. Det er en gammel hellenistisk by som fortsatt blir utgravd. Du kan utforske mange ruiner i hele byen med noen veldig godt bevarte bygninger som kan gi deg en følelse av hvordan det var dengang da. I tillegg til bymurene, festninger og plasser finnes det også flere kirker i byruinene.