PINARA ANCIENT CITY

Pinara Ancient City
Pinara Ancient City

Restene etter flere antikke templer kan sees i Pinara, i tillegg til steingraver, blant annet en "kongelig grav", et øvre og nedre akropolis, et teater, et odeon, et agor og en kirke. De romslige og vakre ruinere i Pinara viser at dette var en av de største byene i Lykia. Byen minket etter at havnen ble fylt igjen for å skape våtmarkene som fortsatt er her den dag idag.