SIDE MUSEUM

Side Museum
Side Museum

Side Museum har flest artefakter fra den antikke byen Side. De fleste av disse dateres til 400- og 500-tallet. Du finner flere artefakter fra de romerske og bysantinske periodene, i tillegg til et agorabad som ble restaurert i 1960. Museet er åpent hver dag, bortsett fra mandager.